1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności wymienioną poniżej niniejszego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

 

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdziesz w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

 

Twoje dane zbieramy z jednej strony poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. Mogą to być np. dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym.

 

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

 

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

 

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Ogólne uwagi i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

 

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga o podmiocie odpowiedzialnym

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

 

Rolf Hofheinz
Bruchstücker 9
D-76661 Philippsburg

 

Phone: +49 7256 – 93200
E-mail: kontakt@cnc-cosmetic.de

 

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

 

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do momentu odwołania.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

 

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

 

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które do nas przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

 

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo w każdej chwili do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum.

Sprzeciw wobec mailingów reklamowych

 

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku imprintu do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

3. inspektor ochrony danych

Ostatkowy Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W naszej firmie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

datenschutz.com GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin

 

Phone: 030 12053129 0
E-mail: info@datenschutz.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

 

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

 

Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. pliki cookie sesji. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pozostałe pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

 

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla niektórych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

 

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

 

Pliki dziennika serwera

 

Dostawca stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

.
.
.
Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
.
.
Używany system operacyjny
.
.
Adres URL odsyłacza
.
.
Nazwa hosta komputera dostępowego
.
.
Czas żądania serwera
.
.
Adres IP
.

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

 

Formularz kontaktowy

 

Jeśli wyślesz do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

 

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas e-mailem. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych dokonanych do momentu odwołania.

 

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawa – w szczególności okresy retencji – pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (Like & Share button)

 

Na naszych stronach znajdują się wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Kiedy odwiedzasz nasze strony, bezpośrednie połączenie jest nawiązywane między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem wtyczki. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk “Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics używa tak zwanych “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Przechowywanie plików cookie Google Analytics opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

 

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

 

Możecie Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku możecie Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zgłoszenie sprzeciwu wobec zbierania danych

 

Możesz zapobiec zbieraniu Twoich danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Disable Google Analytics.

 

Więcej informacji na temat tego, jak Google Analytics obsługuje dane użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Przetwarzanie danych na zlecenie

 

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych w ramach zamówienia i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

7. Newsletter

 

Dane do newslettera

 

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

 

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zapisu na newsletter opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link “unsubscribe” w newsletterze. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 

Dane, które przekazali nam Państwo w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i usuwane po wypisaniu się z newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków).

CleverReach

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje CleverReach do wysyłania newsletterów. Dostawcą usług jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, dzięki której można zorganizować i przeanalizować wysyłkę newslettera. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

 

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach umożliwiają nam analizę zachowań odbiorców newsletterów. Możemy m.in. analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często kliknięto na który link w newsletterze. Za pomocą tak zwanego śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu na link w newsletterze nastąpiła określona wcześniej akcja (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizy danych za pomocą newsletterów CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać analiz od CleverReach, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera umieszczamy odpowiedni link. Ponadto, możesz również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej.

 

Dane, które nam przekazujesz w celu otrzymywania newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów CleverReach po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków) pozostają nienaruszone.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy na powierzone przetwarzanie danych

 

Zawarliśmy umowę na zlecone przetwarzanie danych z CleverReach i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z CleverReach.

 

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

 

Nasza strona korzysta z wtyczek YouTube, serwisu prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

 

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

 

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie powiązanie Państwa zachowania podczas surfowania z Państwa osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

 

Używanie YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

 

Niniejsza strona korzysta z tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołujesz stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

 

W tym celu przeglądarka, której używasz, musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

 

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z Państwa komputera.

 

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

 

Niniejsza strona korzysta z usługi mapowania Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

W celu korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

 

Używanie Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwej lokalizacji miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

Piwik

 

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie open source Piwik do analizy statystycznej dostępu odwiedzających. Piwik jest skonfigurowany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a dane odwiedzających są przechowywane anonimowo. Pliki cookie sesji” używane w tym celu są plikami tekstowymi, które są tylko tymczasowo przechowywane na komputerze odwiedzającego. Są one usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Istnieje możliwość dezaktywowania zbierania danych. Twoja wizyta zostanie automatycznie zignorowana, jeśli Twoja przeglądarka obsługuje funkcję “Do-Not-Track” i została ona przez Ciebie aktywowana.

 

Dane zbierane przez Piwik są wykorzystywane w formie zanonimizowanej w celu ulepszenia naszej oferty i nie są przekazywane osobom trzecim ani przenoszone na inne serwery. Piwik zapisuje adresy IP bez ostatniego tupla. Dzięki temu wiemy, z jakiej sieci pochodzi zapytanie, a nie z jakiego komputera.

 

Przez korzystanie z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Piwik w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Możesz tutaj zdecydować, czy w Twojej przeglądarce może zostać zapisany unikalny plik cookie do analizy stron internetowych, aby umożliwić operatorowi strony zbieranie i analizowanie różnych danych statystycznych. Jeśli chcą Państwo zrezygnować, proszę kliknąć na poniższy link, aby umieścić Piwik opt-out cookie w Państwa przeglądarce. Twoja wizyta na tej stronie jest obecnie zbierana przez Piwik web analytics. Kliknij tutaj, aby uniemożliwić gromadzenie danych o Twojej wizycie.