1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

 

 

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

 

Gegevensverzameling op onze website

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

 

 

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

 

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

 

 

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van derden

 

 

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

 

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de bezwaarmogelijkheden.

 

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

 

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

 

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Notitie over de verantwoordelijke partij

 

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

 

Rolf Hofheinz
Bruchstücker 9
D-76661 Philippsburg

 

Telefoon: +49 7256 – 93200
E-mail: kontakt@cnc-cosmetic.de

 

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

 

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

 

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

 

U hebt, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

bezwaar tegen reclamemails

 

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

 

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

 

datenschutz.com GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlijn

 

Telefoon: 030 12053129 0
E-mail: info@datenschutz.com

 

4. Gegevensverzameling op onze website

 

Cookies

 

 

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

 

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

 

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelmandje-functie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

 

Serverlogbestanden

 

De aanbieder van de pagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
Hostnaam van de computer die toegang heeft
Tijd van de serveraanvraag
IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

 

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Contactformulier

 

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen met als doel de aanvraag te verwerken en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

 

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 

5. Sociale media

 

Facebook plugins (Like & Share button)

 

Op onze pagina’s staan plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

 

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 

6. Analysehulpmiddelen en reclame

 

Google Analytics

 

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

 

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser Plugin

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

bezwaar tegen gegevensverzameling

 

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst waarmee het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen: Google Analytics uitschakelen.

 

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Contract Data Processing

 

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit bij het gebruik van Google Analytics.

7. Nieuwsbrief

 

Nieuwsbriefgegevens

 

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

 

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

 

De gegevens die u bij ons hebt gedeponeerd met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die wij voor andere doeleinden opslaan (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 

CleverReach

 

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de nieuwsbrief kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert ten behoeve van het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

 

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Wij kunnen onder meer analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Voor meer informatie over gegevensanalyse via CleverReach nieuwsbrieven kunt u terecht op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

 

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

 

Als u geen analyse door CleverReach wenst, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe voorzien wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link. Bovendien kunt u zich ook direct op de website afmelden.

 

De gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden van onze servers en van de servers van CleverReach verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 

Voor meer details verwijzen wij u naar het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sluiting van een contract voor gegevensverwerking in opdracht

 

Wij hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht gesloten met CleverReach en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit bij het gebruik van CleverReach.

8. Plugins en tools

 

YouTube

 

 

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, een site die wordt beheerd door Google. De beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

 

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die is voorzien van een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

 

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

 

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

 

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

 

Deze site maakt gebruik van zogenaamde web fonts die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in zijn browsercache om de teksten en lettertypen correct weer te geven.

 

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

 

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

 

Voor meer informatie over Google Web Fonts, bezoek https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

 

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

 

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

Piwik

 

Deze website maakt gebruik van de open source software Piwik voor statistische analyse van de bezoekerstoegang. Piwik is geconfigureerd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, en bezoekersgegevens worden anoniem opgeslagen. Session cookies” die voor dit doel worden gebruikt, zijn tekstbestanden die slechts tijdelijk op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Ze worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Er is een optie om de gegevensverzameling te deactiveren. Uw bezoek wordt automatisch genegeerd als uw browser de functie “Do-Not-Track” ondersteunt en u deze hebt geactiveerd.

 

De door Piwik verzamelde gegevens worden in geanonimiseerde vorm gebruikt om ons aanbod te verbeteren en worden niet doorgegeven aan derden of overgebracht naar andere servers. Piwik slaat IP adressen op zonder de laatste tupel. Dit vertelt ons van welk netwerk een verzoek afkomstig was en niet van welke computer.

 

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Piwik op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

U kunt hier bepalen of een unieke webanalyse-cookie in uw browser mag worden opgeslagen om de websitebeheerder in staat te stellen diverse statistische gegevens te verzamelen en te analyseren. Als u zich wilt afmelden, klikt u op de volgende link om de Piwik opt-out cookie in uw browser te plaatsen. Uw bezoek aan deze website wordt momenteel verzameld door Piwik web analytics. Klik hier om te voorkomen dat uw bezoek wordt verzameld.